Hockey v Yateley Nov 5 2008 (4 of 35)IMG_1869_edited-1